ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Ám Dạ U Thương

  • Tác giả: Ám Dạ U Thương
    Long Hồn Kiếm Thánh
    0 theo dõi | 688 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Câu đố bình thường xuyên qua để hắn sống lại, vì thoát khỏi vô dụng danh hiệu, tại thế giới mới hắn bước lên mới tinh tu luyện! Mang theo thánh kiếm Hiên Viên hắn ở đây một thế giới lạ lẫm sẽ có một đoạn làm sao nhân sinh đây? Bằng vào Long Hồn huyễn th... Đọc truyện