ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Đào Thứ Lang

 • Tác giả: Đào Thứ Lang
  Vô Song Kiếm Thánh
  0 theo dõi | 1578 Chương
  Tác giả: Đào Thứ Lang
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Thiếu niên trong nội tâm thiêu đốt lên Phượng Hoàng chi huyết Chỉ có bạo lực cùng tình dục có thể làm cho hắn hơi cảm (giác) dẹp loạn Tại thời đại cơ giáp đích tinh không ở bên trong —— Hắn dùng phi kiếm Khai Thiên Tích Địa ! Mặc ngươi thanh phong ph... Đọc truyện