ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Đơn Thuần Trạch Nam

  • Tác giả: Đơn Thuần Trạch Nam
    Vũ Cực Thần Thoại
    0 theo dõi | 1000 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Trương Dục, một cái Địa Cầu người trẻ tuổi, ngoài ý muốn xuyên việt đến võ đạo hưng thịnh Hoang Dã Đại Lục, hoàn thành một cái nghèo túng học viện viện trưởng. Bắt đầu một đầu chó, chiêu học viên toàn bộ nhờ lắc lư. Tại thiên tân vạn khổ lắc ... Đọc truyện