ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Đạm Đạm Trúc Quân

  • Tác giả: Đạm Đạm Trúc Quân
    Vô Thượng Nữ Tiên Quân
    0 theo dõi | 527 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Vũ Trụ mênh mông, đại đạo xa vời; Tiến về phía trước một bước là quang minh cũng là kỳ ngộ; Lui ra phía sau một bước là vực sâu vạn trượng cũng là bóng đêm vô tận! Về phía trước, lui ra phía sau đều trong một ý nghĩ! Linh khí sống lại, kỳ ngộ cù... Đọc truyện