ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Đạo Môn Đệ Tử

  • Tác giả: Đạo Môn Đệ Tử
    Thánh Võ Thời Đại
    0 theo dõi | 842 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Bóng tối giáng lâm, toàn bộ thế giới giống như bị đâm mười hai cái động nhãn bóng da, tách ra mười hai cái màu sắc rực rỡ cái phễu, lấy cái này mười hai cái cái phễu làm trung tâm, vô số hung thú giống như nước thủy triều tràn vào Địa Cầu, vô cùng vô tận, c... Đọc truyện