ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Đậu Sa Địa Qua

  • Tác giả: Đậu Sa Địa Qua
    Toàn Thể Ma Tu , Bái Kiến Tổ Sư Gia
    1 theo dõi | 447 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Toàn thể ma tu đứng dậy, bái kiến tổ sư gia 】 Ta gọi Lâm Mặc, đã từng là cái người xuyên việt, vốn định oanh oanh liệt liệt qua cả đời, thế nhưng trói chặt một cái hệ thống, chỉ có thể dựa theo hệ thống... Đọc truyện