ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Đệ Nhất Thần

  • Tác giả: Đệ Nhất Thần
    Vạn Giới Võ Đế
    0 theo dõi | 258 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thiếu niên mang huyết cừu, một buổi sáng nghịch thiên quật khởi! Tung hoành vạn giới duy võ, hỏi Thiên ai dám là địch? Ta gọi Mục Thiên, Vạn Thiên Chi Giới, ta vì Võ Đế! Ta đứng thẳng chỗ, thiên địa cúi đầu, Thần Ma lui tránh! -Cảnh giới: Thông Mạch, Thô... Đọc truyện