ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Độc Cô Thuần Thủy

  • Tác giả: Độc Cô Thuần Thủy
    Đô Thị Vô Thượng Y Thần
    0 theo dõi | 2761 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Một cái nông thôn đi ra bác sĩ nhỏ, lại có nghịch thiên y thuật. Hắn hành nghề y tế thế, chuyên trị nghi nan tạp chứng, treo đánh các loại không phục, liền liền thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng theo đó ái mộ. Hắn, là một cái truyền kỳ! Hắn, là sừng sững ... Đọc truyện