ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Độc Dực Khách

  • Tác giả: Độc Dực Khách
    Số Liệu Tu Luyện Hệ Thống
    0 theo dõi | 848 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Gia Cát Tường vốn là Tu La tông dự bị đệ tử, vì lĩnh ngộ kình khí, trở thành Tu La Tông Chính thức đệ tử mà nỗ lực. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, để hắn đạt được siêu cấp trò chơi hệ thống "Pháp bảo" . Pháp bảo này ở tay, theo Gia Cát Tường thực lực t... Đọc truyện