ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu

  • Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu
    Bắt Đầu Từ Hôm Nay Kiếm Thuộc Tính
    0 theo dõi | 432 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Xuyên qua đến một được Cự Long, Cự Nhân, Thú Nhân cùng Tinh Linh thống trị thế giới, Nhân Tộc chỉ là tứ đại chủng tộc lệ thuộc, Mông Lôi biểu thị tương lai một mảnh tối tăm! Thế nhưng, làm Mông Lôi phát hiện mình có thể nhặt người khác rơi xuống Thuộc T... Đọc truyện