ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Anne Frank

 • Tác giả: Anne Frank
  Nhật Ký Anne Frank
  1 theo dõi | 11 Chương
  Tác giả: Anne Frank
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Nhật Ký Anne Frank là một cuốn nhật ký bình thường trong một hoàn cảnh bất thường. Và chính điều đó đã biến cuốn nhật ký tưởng như rất riêng tư, rất cá nhân trở thành một cuốn sách dành cho mọi con người, mọi thế hệ đang sống. Nhật Ký Anne Frank làm cả th... Đọc truyện