ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bách Luyện Thành Thương

  • Tác giả: Bách Luyện Thành Thương
    Hư Thực Tiến Hóa
    1 theo dõi | 1488 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Ở giả lập bên trong tìm kiếm lực lượng, ở trong hiện thực truy tìm chân tướng! Làm trò chơi không còn là trò chơi, tiến hóa từ giây phút này trở đi bắt đầu! Lời nhân vật chính: Ta nhưng là phải trở thành "Công Lược Chi Vương" nam nhân! Lời người qua đư... Đọc truyện