ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bát Lưỡng Thất Tiễn

  • Tác giả: Bát Lưỡng Thất Tiễn
    Vô Thượng Huyết Đế
    0 theo dõi | 2716 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Hiên Viên xưng đế , Bạch Hổ vi tôn! Thiếu gia ăn chơi Dịch Thu , ngẫu nhiên được Bạch Hổ Huyết Tôn truyền thừa , từ đó gà rừng biến Phượng Hoàng , bước trên nghịch thiên chi lộ người cản thì giết người , thần cản giết thần con đường nghịch thiên . P/s Anh e... Đọc truyện