ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bát Nguyệt Phi Ưng

  • Tác giả: Bát Nguyệt Phi Ưng
    Ta Đoạt Xá Ma Hoàng
    0 theo dõi | 754 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thường nghe nói có đại năng cường giả xảy ra ngoài ý muốn, còn lại ương ngạnh một luồng thần hồn không rời. Sau đó chiếm cứ một cái tầng dưới khổ bức thân thể thiếu niên, đoạt xá trọng sinh, tiếp lấy một đường nghịch tập, đông sơn tái khởi. Lại... Đọc truyện