ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bình Phàm Đại Đế

  • Tác giả: Bình Phàm Đại Đế
    Ta Đã Cải Tạo Thế Giới
    1 theo dõi | 297 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    « B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Ta Đã Cải Tạo Thế Giới » Xuyên việt thế giới song song, thiên đạo tiến hành khóa lại. Lý Lạc: Cái gì, để cho ta cải tạo thế giới, để cho thần thoại xuất hiện để cho thế giới tấn thăng? Kết qu... Đọc truyện