ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bình Phàm Ảo Thuật Gia

  • Tác giả: Bình Phàm Ảo Thuật Gia
    Cửu Tinh Bá Thể Quyết
    0 theo dõi | 2749 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Là Đan Đế trọng sinh là dung hợp linh hồn bị đánh cắp linh căn, Linh Huyết, Linh Cốt Tam Vô thiếu niên —— Long Trần, nương tựa theo trong trí nhớ luyện đan Thần Thuật, tu hành thần bí công pháp cửu tinh Bá Thể Quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy độ... Đọc truyện