ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào

  • Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào
    Trọng Sinh Tại Hollywood
    1 theo dõi | 864 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Điện ảnh đối với ta mà nói đầu tiên là công cụ kiếm tiền, tiếp theo là công cụ giải trí, về phần nghệ thuật? Đó là cái gì! Về chủ đề nghệ thuật, ta cùng nàng biện luận cả đời, thắng bại? Quá dễ để phân định, phóng nhãn toàn cầu nhìn xem là nàng đ... Đọc truyện