ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải

  • Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải
    Vu Sư
    1 theo dõi | 156 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    nguồn: sưu tầm VĂN ÁN: 1. Vu Miểu Miểu là đời vu sư cuối cùng của Vu tộc. Khi cô 2 tuổi, sư phụ tìm cho cô một phu quân chưa lập gia đình. Năm lên 18 tuổi, cô muốn gặp vị hôn phu nên liền đeo bọc sách, ngồi xe lửa tiến vào Hải thị. "Tướng công, theo em trở về... Đọc truyện