ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bạo Vũ Lê Hoa Chúc

  • Tác giả: Bạo Vũ Lê Hoa Chúc
    Mạnh Bà Truy Phu Ký
    0 theo dõi | 88 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Là người đã làm công việc nấu canh ở Địa Phủ mấy ngàn năm, Mạnh Thê Thê cũng có chút danh tiếng ở tam giới, đó là chính là vẻ đẹp đầy bạo lực của nàng, khiến người, quỷ hay thần nghe đến tên đều run sợ. Một ngày kia, tiên đồng thuộc sự cai quản của... Đọc truyện