ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bất Vấn Thương Sinh Vấn Quỷ Thần

  • Tác giả: Bất Vấn Thương Sinh Vấn Quỷ Thần
    Vô Thượng Tiên Quốc
    2 theo dõi | 864 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Chư thiên vạn giới, Tiên Hoàng chí tôn, khôn cùng vũ trụ, vô tận thời không, đều là hắn sở khống chế, là vì vô thượng tiên quốc. Mà Tiên Hoàng phía dưới, có chư Tiên vương, thống ngự quần tiên, vô số đạo môn, tông phái, quản lý hạ giới, thẳng đến phàm nhâ... Đọc truyện