ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Bắc Minh Tiểu Yêu

  • Tác giả: Bắc Minh Tiểu Yêu
    Siêu Cấp Bảo An Tại Đô Thị
    0 theo dõi | 3063 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    La Quân là một tên quang vinh tiểu bảo an, cũng là trâu bò nhất tiểu bảo an, không có cái thứ hai! Phồn hoa đô thị bên trong, La Quân lấy siêu cường thân thủ cùng phi phàm trí tuệ như cá gặp nước. Địch nhân mạnh mẽ, lấy quyền phá đi. Địch nhân xảo trá, lấy trí tu... Đọc truyện