ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Biến Hóa Vô Cùng

  • Tác giả: Biến Hóa Vô Cùng
    Toàn Chức Nghiệp Mãn Cấp Chi Hậu
    0 theo dõi | 996 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    La Bách tại một cái cho phép người chơi tự do chuyển chức trong trò chơi chơi đã nhiều năm, sở hữu chức nghiệp độ thuần thục toàn bộ luyện đầy, xây dựng qua toàn bộ server lớn nhất công hội, đánh xuyên qua qua khó khăn nhất phó bản, đan xoát qua cấp Sử Thi BOSS, ... Đọc truyện