ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Càn Đa Đa

 • Tác giả: Càn Đa Đa
  Vạn Vực Linh Thần
  0 theo dõi | 4350 Chương
  Tác giả: Càn Đa Đa
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Một đời bá chủ, chịu khổ phản bội, bị 49 cái cường giả vây công, chết thảm vạn kiếp núi, trùng sinh một lần, hắn nếu trèo lên đỉnh phong; cường thế quật khởi, sát nhập loạn tinh vực, chém hết mười vạn cường giả, ngộ sinh tử sát đạo, xung kích Chí Cao ... Đọc truyện