ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

  • Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
    Ác ma lao tù
    0 theo dõi | 131 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Nguồn:jian1112.wordpress.com Người làm cậu bị thương chính là kẻ tàn ác máu lạnh luôn nói yêu cậu. Hắn cho người đánh gãy chân cậu, đã vậy sau đó còn cho người tiêm ma túy vào người cậu chỉ vì muốn trói cậu bên hắn cả đời. Cậu bị hắn ép đến bước đ... Đọc truyện