ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cô Nguyệt Lãng Trung Phiên

  • Tác giả: Cô Nguyệt Lãng Trung Phiên
    Thiên Hạ Kiếm Tông
    0 theo dõi | 2479 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Kiếm Tông thiếu niên Lý Kỳ Phong, tại một lần dưới cơ duyên, tu vi nhất phi trùng thiên, chấn kinh Kiếm Tông, đối mặt cái này theo nhau mà đến nguy cơ, dùng đến mạnh nhất tư thái vừa đi vừa về ứng thế nhân, tu luyện mạnh nhất, bá đạo nhất võ quyết, tay cầm thi... Đọc truyện