ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cô Vũ Tùy Phong

  • Tác giả: Cô Vũ Tùy Phong
    Linh Võ Đế Tôn
    0 theo dõi | 3147 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Đại Lục truyền văn: Tụ tập chín bản Thiên Thư người, phá Thiên Đạo chưởng Luân Hồi! ! Thượng Cổ Thế Giới đi về phía cuối cùng, Hoang Cổ Văn Minh biến mất ở dòng sông lịch sử, làm Thế Giới bị Vô Tận Luyện Ngục thôn phệ, diệt thế truyền thuyết ở Đ... Đọc truyện