ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cưỡi Ốc Sên Du Ngoạn

  • Tác giả: Cưỡi Ốc Sên Du Ngoạn
    Hỗn Độn Thiên Thể
    0 theo dõi | 2275 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Rác rưởi? Không thể tu luyện? Không, ta chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất —— Hỗn Độn thiên thể! Chân đạp đại địa, kiên giang núi cao, đỉnh đầu bầu trời! Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời! Thiên địa thể chất mạnh nhấ... Đọc truyện