ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cẩu Bào Tử

 • Tác giả: Cẩu Bào Tử
  Quan Thuật
  0 theo dõi | 3631 Chương
  Tác giả: Cẩu Bào Tử
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Phong ba bão táp đã nổi lên, ưng khuyển đang gào thét và cuộc chơi quyền lực bắt đầu. Quan trường giống như một bàn cờ lớn, nắm được nghệ thuật quan trường là có thể thao túng cả bàn cờ. Tất cả đều vì hai chữ danh và lợi. Một cuộc chiến không có mùi thuố... Đọc truyện