ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

 • Tác giả: Cửu Dạ Hồi
  First Love
  0 theo dõi | 24 Chương
  Tác giả: Cửu Dạ Hồi
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Thưở đầu đời thì sẽ không biết yêu?  Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất.   Đó là tình yêu mà bất luận là  người bình thường đến đâu,  người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu,  người đ... Đọc truyện