ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cửu Giới Tán Nhân

  • Tác giả: Cửu Giới Tán Nhân
    Tuyệt Thế Kiếm Đế
    0 theo dõi | 2710 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Võ đạo thịnh thế, thiên tài bối xuất! Một đời thiên kiêu Lâm Vũ, tự thời đại mạt pháp dày đặc không trung tới, quét ngang thiên hạ vô địch thủ, kiếm đạo tuyệt đỉnh danh hiệu Chí Tôn! Yêu Ma ngoại đạo, thấy ta kiếm, ắt sẽ phủ phục run rẩy, vạn giới cư... Đọc truyện