ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cửu Minh

 • Tác giả: Cửu Minh
  Đô Thị Toàn Kỹ Năng Đại Sư
  2 theo dõi | 703 Chương
  Tác giả: Cửu Minh
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Đã nhận được ( Thập Hạng Toàn Năng Đại Sư Hệ Thống ) sau khi, Đường Tranh sống lại về tới mười bốn năm trước, mà lại nhìn hắn một cái nghèo điểu ti (FA), làm sao đột kích ngược trở thành cao giàu đẹp. Bất kể là kỹ năng gì, cũng có thể trong nháy mắt h... Đọc truyện