ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc

  • Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc
    Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám
    0 theo dõi | 325 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Bệnh viện tâm thần X bạo tạc, viện trưởng Vân Trung Hạc xuyên qua, 29 người bệnh tâm thần thiên tài tiến vào đại não, hắn có được 29 thiên phú quỷ dị! Gia nhập đại nội mật thám nội ứng địch quốc, ba năm lại ba năm, lại không khôi phục thân phận, ta liền... Đọc truyện