ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cao Nguyệt

 • Tác giả: Cao Nguyệt
  Giang Sơn Chiến Đồ
  0 theo dõi | 209 Chương
  Tác giả: Cao Nguyệt
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp Thế gian xoay vần, thiên địa chuyển di. Mạt Tuỳ đã điểm, anh hùng chiến tử. Nhất thống giang sơn, tạo uy tế thế. Kiến công lập nghiệp, đáng mặt trượng phu. Ấy chà chà, ấy chà chà... Lỡ tay giết người không phải chuyện đáng q... Đọc truyện