ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Châm Hà

 • Tác giả: Châm Hà
  Ta Có Thể Vô Hạn Thăng Cấp
  5 theo dõi | 190 Chương
  Tác giả: Châm Hà
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Ngươi tu luyện Thiết Bố Sam, cảm giác chưa đủ, Thiết Bố Sam + 1 Thiết Bố Sam thăng cấp thành Đồng Bì Thiết Cốt công, ngươi như cũ cảm giác chưa đủ, Đồng Bì Thiết Cốt công + 1 Đồng Bì Thiết Cốt công thăng cấp thành Kim Cương Bất Hoại thần công, ngươi ti... Đọc truyện