ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Chiết Hỏa Nhất Hạ

  • Tác giả: Chiết Hỏa Nhất Hạ
    Bảy Ngày
    0 theo dõi | 7 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thể loại: Hiện đại Converter: Chin Bìa: Jas Chuyển ngữ: Sunshine Team Người ta thường nói đầu thất và còn phải cúng thật long trọng vào ngày này, bởi vì bảy ngày đầu sau khi người nhắm mắt xuôi tay, hồn vẫn còn lưu lại nhân gian, như lưu luyến, tưởng niệm... Đọc truyện