ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Chu Lang Tiện

 • Tác giả: Chu Lang Tiện
  Cương Thi Vấn Đạo
  1 theo dõi | 793 Chương
  Tác giả: Chu Lang Tiện
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Cương thi ẩn hiện! Cẩn thận! ! ! Trạch nam Trương Dương ở dưới cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến Tu Chân Giới, trở thành một đầu cấp thấp nhất tiểu cương thi, bằng vào một quyển 《 Thái Âm Luyện Hình 》 lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi, khí phách nghiêm nghị... Đọc truyện