ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Chu Thị Thiên Hạ

  • Tác giả: Chu Thị Thiên Hạ
    Đào Vận Thôn Y
    0 theo dõi | 3429 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Một hồi bệnh nặng làm cho thi đại học thi rớt, trời cao tắt đi Diệp Phàm một phiến môn, rồi lại vì hắn mở ra một phiến cửa sổ, được đến Phục Hy chân truyền, từ đây chữa bệnh chữa thương hạ bút thành văn, phát tài làm giàu không nói chơi, quan trọng nhất,... Đọc truyện