ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Trư

  • Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Trư
    Ngã Thị Miêu Đại Vương
    0 theo dõi | 490 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    “Đinh! Nhiệm vụ chủ tuyến: Đem chủ nhân dạy dỗ thành miêu nô.” Sika lười biếng mà nghe trong đầu thứ 99 lần hệ thống nhắc nhở âm, lý đều không để ý tới. “Ta đều biến thành miêu, còn muốn ta thế nào, chẳng lẽ học mèo con giống nhau, miêu miêu miêu? Ma... Đọc truyện