ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Dương Quân

 • Tác giả: Dương Quân
  Thục Sơn Kiếm Tông Hệ Thống
  0 theo dõi | 762 Chương
  Tác giả: Dương Quân
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Main có hệ thống yêu cầu thành lập Thục Sơn tông Hướng đi của truyện bắt đầu từ việc main tu luyện, lang bạt tu chân giới, mấy chục năm chém giết tu luyện, hoàn toàn không giống motip những truyện hệ thống về môn phái khác. Tu hành giới cảnh giới chia làm: Luy... Đọc truyện