ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Dạ Thủy Hàn

 • Tác giả: Dạ Thủy Hàn
  Linh La Giới
  0 theo dõi | 1058 Chương
  Tác giả: Dạ Thủy Hàn
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Linh La Giới - Giới Thiệu Truyện - Hạ Ngôn Khiêu chiến Thánh đường Đường chủ, Thánh đường Đường chủ nắm trong tay một quận thành! Khiêu chiến Thánh điện Điện chủ, Thánh điện Điện chủ nắm trong tay một chủ thành! Khiêu chiến thánh địa Thánh Hoàng, Thánh Đ... Đọc truyện