ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Dục Hỏa Trùng Sinh

  • Tác giả: Dục Hỏa Trùng Sinh
    Tam Quốc Chi Cực Phẩm Kiêu Hùng
    0 theo dõi | 1487 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Cuối thời Đông Hán , khói lửa ngập trời , Quần Hùng Tịnh Khởi ! Thử hỏi thiên hạ cuộc đời thăng trầm ! Tào? Lưu? Chuyển kiếp thành bà ngoại không đau cữu cữu không thương Đông Hán Vương Triều Nhị hoàng tử . Tránh cung mà tính, đoạt Lương Châu , hoàng tộc b... Đọc truyện