ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Di Sát

 • Tác giả: Di Sát
  Vạn Giới Hệ Thống
  0 theo dõi | 567 Chương
  Tác giả: Di Sát
  Trạng thái: Hoàn Thành
  GTA5 bên trong, hắn là cầm súng trường dũng cảm xông Liên Bang dự trữ tuyệt thế đạo tặc.  Siêu năng mất khống chế bên trong, hắn có tin mừng niệm lực, phất tay đang lúc nhà lớn sụp đổ, đại địa phá nát.  X chiến cảnh bên trong, hắn là bóc can khởi ngh... Đọc truyện