ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Diệc Túy

 • Tác giả: Diệc Túy
  Cơ Chiến Thế Giới
  0 theo dõi | 377 Chương
  Tác giả: Diệc Túy
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Một cái khác thời không, một cái có được năm cái hệ mặt trời sắp xếp mà thành ngũ mang tinh hệ, một cái Xuyên Việt Giả gặp phải đến từ một cái thế giới khác Super A.I, đây là một cái vì về nhà sau đó hai người điên một đường bão táp cố sự. Đây là t... Đọc truyện