ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Diện Mục Toàn Hắc

  • Tác giả: Diện Mục Toàn Hắc
    Tiên Trảm Nhất Đao
    0 theo dõi | 437 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Lần thứ tư Thiên Địa Đại Kiếp mở ra, Nam Chiêm Bộ Châu trên chiến trường, một cái chạy ra khỏi Địa Ngục ác quỷ gặp phải một cái bách chiến sắp chết dũng sĩ. Vết thương chồng chất dũng sĩ nhắm mắt, ác quỷ thừa kế thân thể của hắn, thừa kế hắn võ ... Đọc truyện