ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hà Thường Tại

  • Tác giả: Hà Thường Tại
    Quan Thần
    0 theo dõi | 2184 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Giới thiệu truyện: Kể từ khi ra đời, Quan Thần liên tục đứng top Đô thị - Quan trường của trang Qidian. - Điểm nổi bật và cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Quan Thần so với các truyện quan trường khác hiện nay chính là không chỉ diễn tả rất chi tiết và ... Đọc truyện