ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hàn Hương Tịch Mịch

  • Tác giả: Hàn Hương Tịch Mịch
    Dược Đỉnh Tiên Đồ
    0 theo dõi | 2852 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Trăm năm lão sâm, ngàn năm linh chi, thiên hạ dược vật do ta bàn tay diễn biến. Thiên địa kỳ trân, thiên sơn vạn hà, thiên hạ vạn vật ta trong đỉnh trưởng thành. Một đỉnh một nhận, ngao du thiên hạ, dùng dược cầu đạo, mình ta tiêu dao.... Đọc truyện