ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hành Tẩu Đích Lư

  • Tác giả: Hành Tẩu Đích Lư
    Tầm Bảo Toàn Thế Giới
    0 theo dõi | 2255 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Tuyệt xử phùng sinh Diệp Thiên phát hiện, trong mắt mình thế giới thay đổi, trở nên quang mang bắn ra bốn phía, óng ánh chói mắt! Đồ cổ, danh họa, hoàng kim, kim cương, châu báu, đều là cúi nhặt, dễ như trở bàn tay! Cocos đảo hải tặc bảo tàng, đại dương chỗ ... Đọc truyện