ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hành giả trên đồi đá đỏ

  • Tác giả: Hành giả trên đồi đá đỏ
    Hành Giả Ký
    0 theo dõi | 64 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thể loại: Tiên hiệp, tu chân Hắn chính là tồn tại khiến người khác không thể phân biệt được tốt xấu. Bảo hắn là ma thì không phải bởi hắn là Như Lai của Niết Bàn Thiền Viên, hắn mang trong mình vô lượng từ bi. Nhưng nếu nói hắn là phật thì hắn sẽ ch... Đọc truyện