ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hắc Sắc Hoa Đăng

  • Tác giả: Hắc Sắc Hoa Đăng
    Thần Cấp Mỹ Thực Chủ Bá
    0 theo dõi | 1929 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Song song không gian, Hoa Hạ quốc. A: Đệ nhất, ngồi chờ Diệp Phi đại thần phát sóng. B: Hôm nay Diệp Đại Thần muốn phát sóng trực tiếp cái gì đồ ăn? Đoán đúng có thưởng. C: Cái này thật không hảo đoán, hắn sẽ làm quá nhiều. D: Mụ mụ, Diệp Phi ca ca mau phát... Đọc truyện