ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hằng Tâm

 • Tác giả: Hằng Tâm
  Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
  0 theo dõi | 219 Chương
  Tác giả: Hằng Tâm
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế - Diệp phong sinh viên đại học, gia truyền võ thuật, tính tình nhỏ nhen, mê gái lẩn mê tiền, cùng bạn đi vào ngôi mộ cổ vơ vét châu báu, tò mò mở mộ cuốn ‘Thiết bì thư’, bị hắc khí xịt trúng, chết tốt cả hai tên lưu manh. -... Đọc truyện